AMAÇ
  •       Ortakların; toprak hazırlığı ekim, dikim, gübreleme, zirai mücadele, sulama bakım, hasat işleri, tüm tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması ve birim alanda verim ve kalitenin arttırılması gibi konularda gerekli tedbirleri almak ve danışmanlık hizmeti vermek.
;