Ortaklarımızın kaba yem açığına bir alternatif olan küspe hizmete girdi

Yozgat Pancar Kooperatifi'nin faaliyet göstermiş olduğu bölgede hayvancılıkla ilgili olarak genelde kurbana besi hayvanı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu nedenle Şeker Fabrikasının yan ürünü olan pancar posası da besi hayvancılığında çok önemli bir kaba yem kaynağı olduğu malumdur. Ancak; çiftçilerimiz bol ve ucuz olan bu yem kaynağından yeterince faydalanamamaktadır. Çünkü çiftçilerimiz pancar posasını gerektiği gibi muhafaza edemediği için bu kıymetli ürünün %20-30 lara varan büyük bir kısmı küflenerek çürümektedir. Bu durumdaki pancar posasının hayvan yemi olarak kullanılması hayvanların besleme randımanlarının düşmesine ve hatta zehirlenmelerine neden olmaktadır. Ayrıca çürümenin etkisi ile çevreyi de olumsuz olarak etkilemektedir. Ülkemizde kaba yem açığının fazla olduğu göz önüne alınırsa, bu değerli ürünün zayi olmaması gerekmektedir. Pancar posasının uzun süreli muhafazası için uygun bir şekilde paketlenmesi gerekir. Böylece bütün bu olumsuz koşullar ortadan kalkacaktır. Bunu düşünerek Yozgat Pancar Kooperatifi olarak her yıl Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü'nden almış olduğu yaklaşık 25.000 Ton pancar posasını paketleyerek 25, 120 ve 850 Kg.lık ambalajlar halinde çiftçilerimizin hizmetine sunmaktadır.