HİZMETLERİMİZ
TARIMSAL GİRDİLER
TOHUMLUK ELEME TESİSİ
x/x
  • TARIMSAL GİRDİLER
    <p style="text-align: justify;">Ortaklarımızın her t&uuml;rl&uuml; Tarımsal Alet ve Ekipmanları ile Hububat Tohumluğu ve Bah&ccedil;e Tohumları, G&uuml;bre, Zirai M&uuml;cadele İla&ccedil;ları, Hayvan Yemleri vs.<br /> Bunlardan bazıları;<br /> Pulluklar, K&uuml;lt&uuml;vat&ouml;rler, Merdaneler, Kombi K&uuml;r&uuml;mler, Diskarolar, Rotavat&ouml;rler, Motorlu &Ccedil;apa Makinaları, Kombine Hububat Mibzerleri, Şeker Pancarı, Ay&ccedil;i&ccedil;eği, Mısır, Nohut Mibzerleri, Pancar Motorlar, Motopomplar, Satraf&uuml;jler, G&uuml;bre Serpme Makinaları, P&uuml;lverizat&ouml;rler, İla&ccedil; Pompaları, &Ccedil;im Bi&ccedil;me Makinaları, Motorlu Testereler, Ot Toplama Tırmıkları, Pancar Hasat Makinaları, Remorklar, Trakt&ouml;r Vin&ccedil;leri, Yem Kırma ve Ezme Makinaları, S&uuml;t Sağım Makinaları, &nbsp;Sulama Boru ve Aksesuarları, Damla Sulama Boru ve Aksesuarları, Balya İpleri, Ak&uuml; &Ccedil;eşitleri, Jenerat&ouml;rler, Her T&uuml;rl&uuml; Zirai M&uuml;cadele İla&ccedil;ları, Her T&uuml;rl&uuml; G&uuml;bre &Ccedil;eşitleri, &Ccedil;im Tohumları, Yonca Tohumları, Hububat Tohumlukları, Arpa Tohumlukları, Aspir, Korunga, Ay&ccedil;i&ccedil;eği, Mısır Tohumlukları, Paketli Yaş Pancar K&uuml;speleri, Melaslı Kuru K&uuml;speler, Hayvan Yemleri, Trakt&ouml;r Lastikleri, Antifirizler, Pulluk Yedek Par&ccedil;aları, &nbsp;Diğer Alet ve Ekipman Yedek Par&ccedil;aları vs.</p>
  • TOHUMLUK ELEME TESİSİ
    <p style="text-align: justify;">Kooperatifimiz tarafından 2012 yılında hizmete sunulan Tohum Eleme Tesisi ile hem kooperatifimizin s&ouml;zleşmeli olarak ekimini yaptırmış olduğu tohumlukların elenmesi, hemde ortaklarımızın tohumluklarının elenmesi i&ccedil;in b&ouml;lgemizde kurulan en son teknolojiye sahip eleme tesisi ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur.</p>